: 047/41 11 048, +421 915 718 606, : riaditel@dskupelelc.sk
Voľné miesta
8
„Byť starý je taktiež taký krásny úkol, ako byť mladý.“
Hermann Hesse, švajčiarsky spisovateľ

O nás

Zariadenie pre seniorov s názvom: Dom seniorov Lučenecké kúpele, sa nachádza na okraji mesta Lučenec v lučenských lesoch, v tichom a čistom prostredí, v bývalej budove Lučenských kúpeľov. Budova v roku 2021 prešla úplnou rekonštrukciou a bola prispôsobená práve na účely poskytovania danej sociálnej služby.

Strategická vízia

Strategickou víziou Domu seniorov Lučenecké kúpele je poskytovať kvalitnú, plnohodnotnú sociálnu a opatrovateľskú službu, aby klienti nadobudli presvedčenie, že sú im poskytnuté všetky potreby pre primeraný život v seniorskom veku. Klienti, ale aj ich rodinný príslušníci nadobudnú presvedčenie a stotožnia sa s rozhodnutím klienta, nastúpiť do zariadenia pre seniorov.

Poslanie zariadenia

Poslaním zariadenia Domu seniorov Lučenecké kúpele n. o., je prostredníctvom poskytovaných služieb zachovať, resp. zvyšovať kvalitu života prijímateľov sociálnej služby. Snažiť sa o upevnenie spoločenských väzieb seniorov, zabezpečovať im sociálne aktivity na neustály sebarozvoj a motiváciu, nájsť im zmysluplné prežívanie a trávenie času, poskytnúť im pomocnú ruku v chorobe a v ťažkých životných situáciách, a to všetko dodržiavaním ľudských práv a slobody, rešpektovaním dôstojnosti každého prijímateľa sociálnej služby. Dom seniorov Lučenecké kúpele n. o. dáva veľký dôraz na subjektívnu spokojnosť klienta. Klienta považuje za svojho rovnocenného partnera a jeho názor je veľmi dôležitý. Pre neustály rozvoj a ďalšie plánovanie v zariadení je vytváraný priestor pre klientov, aby vyjadrili svoj názor, návrh a tieto podnety boli brané vážne a boli využívané pri poskytovaní služieb.

Ciele Domu seniorov Lučenecké kúpele

  1. Prioritným a hlavným cieľom Domu seniorov Lučenecké kúpele n.o., je prostredníctvom opatrovateľskej a sociálnej činnosti zmierniť, prekonať prvotné obavy z pobytu v zariadení, aby sa klienti plnohodnotne prispôsobili novému prostrediu. Vytvoriť klientom prostredie, v ktorom sa budú cítiť ako doma.
  2. Poskytovať kvalitné sociálne a opatrovateľské služby.
  3. Zabezpečiť nekonfliktné a komfortne spolužitie prijímateľom sociálnej služby.
  4. Modernizovať a obohacovať interiér a exteriér zariadenia, zabezpečiť modernejšie pracovné postupy a pracovné pomôcky pre vyšší komfort klientov a zamestnancov.
  5. Zabezpečovať kontakt s okolitými komunitami (zväz dôchodcov a pod.), s rodinou, blízkymi, známymi, bývalými susedmi.
  6. Pri poskytovaní opatrovateľskej a sociálnej služby zohľadňovať návyky a potreby prijímateľov sociálnej služby.
  7. Systematické vzdelávanie zamestnancov Domu seniorov Lučenecké kúpele.
  8. Spolupracovať s okolitými organizáciami a kreatívnymi umelcami nášho regiónu.

História – Lučenské kúpele

Najznámejšie kúpele mesta. Podľa viacerých historických prameňov boli otvorené už v roku 1818. Majitelia tu prameniacu železitú vodu, liečivého účinku, využívali na vaňové kúpele - vodu zohrievali. Práve kvôli tejto liečivej vode dostali aj svoje pomenovanie. Kúpele sa nachádzajú približne 3 km od centra mesta, odkiaľ sem viedol upravený chodník (neskôr cesta), ktorú začali budovať súbežne so založením mestského parku. Podľa dobových máp okolo r. 1848 sa tu nachádzalo 5 budov. V blízkosti kúpeľov na západnej strane pôsobili a bývali aj uhliari.
Počas 19. storočia sa stali...Čítajte viac

Služby

Zariadenie pre seniorov

Viac...

Odborné činnosti

Viac...

Obslužné činnosti

Viac...

Ďalšie činnosti

Viac...

Dokumenty na stiahnutie

Cenník

Kariéra

Sociálny pracovník

Viac...

Z nášho života

Kontakt

Ulica J. A. Komenského 724/5
P.O.BOX 46
98401 Lučenec
Adresa prevádzky:
Dom seniorov Lučenecké kúpele
Lučenské kúpele 1124/1A, 98401 Lučenec

Riaditeľ:

Ing. Tomáš Fekete,
mob.: +421 915 718 606
e-mail: riaditel@dskupelelc.sk

Informácie ohľadne voľných pracovných pozícií:

Katarína Vrabcová,
mob.: +421 908 759 125
e-mail: personalne@dskupelelc.sk

Sociálna pracovníčka:

Mgr. Mariana Kureková,
mob.:+421 905 853 878
e-mail: socpracovnik@dskupelelc.sk

Napíšte Nám